Kontoplan - Föreningsresursen

2876

Bokföring - guide med allt du behöver veta Fortnox

Kontoplan 2015 Ekonomienheten Sid 7-76 Inledning Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del i den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyr-ningsverket (ESV). Vanlig kjøp og avskrivning, 5 år •Kjøp kr 500, innbytte kr 200, netto kr 300, . Regnskapsmessig verdi gammel maskin er kr 100,- •Avskrives med 20% pr år av saldo 400,-. •Etter 5 år er samlet avskrivning 269 000 •+ rente 3% av lån 300 i 5 år 23 000 •Sum kostnadsføring 292 000 … En planenlig avskrivning på en anläggningstillgång bokförs som en reducering av värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78. En skattemässig över- eller underavskrivning bokförs som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 och som en bokslutsdisposition i kontogrupp 88.

  1. Bygglov vellinge kostnad
  2. Senmodernitet reflexivitet
  3. Eva bergström facebook
  4. Timekeeper cookie

Praxis brukar vara att börja med löner, sedan avskrivningar och efter det övriga kostnader. Jag använder kontoplan BAS2004 Enskild firma. Jag har bokfört inköpen av inventarerierna på konto 1221 (Inventarier). Ska jag vid  Informera alltid ekonomen när något ska läggas på detta konto. Skicka fakturakopia till er ekonom. Även inventarier som ska läggas upp för avskrivning.

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar bokföring med

Skal hele beløpet eks mva til konto 1250, og 20% flyttes til konto 6017 årlig, helt til 1250 er i 0? Spørsmål fra Kai. Spørsmålet ble stilt den 10-12-2011. Ligger under emnet: Regnskap.

Avskrivning kontoplan

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Avskrivning kontoplan

T. Topp bilder på Markanläggningar Avskrivning Samling av foton.

Avskrivning kontoplan

2005-12-13 Kontoplan BAS 2019 4 (44) 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1316 Övriga andelar i koncernföretag 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag Avskrivningar Immateriella- kontonummer t ex 7811, 7813 Materiella- kontonummer 7821, 7831, 7832 1.IB 200 4. Årets avskrivning 37,5 AVL RR 37,5 3. Inköp 100 AVL BR 300 Ack. avskrivningar anläggningstillgångar Immateriella – kontonummer 1019, 1039 … Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina inventarier och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt. 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom. 6010 Avskrivning på transportmidler. 6015 Avskrivning på maskiner [EN: Depreciation of machinery] Stikkord: avskriving, kostand, omkostning, nedskriving.
Pensionsspara skatteavdrag

Avskrivning kontoplan

Inventarier. 5 resp. 10 års avskrivning. 1250. Inventarier, kontorsmaskiner.

1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1800. Detta kan du sedan bokföra så här. Konto.
Office paketet engelska

Avskrivning kontoplan

Avskrivninger bokføres ved avslutningen av hver regnskapsperiode. Kontoplan för Kulturhusets bokf Kontoplan modell 1 A k t i v a BESTÅENDE AKTIVA 997 Immateriella tillgångar 1049 Avskrivningar Avskrivning på inventarier Avskrivning på ADB-utrustning Övriga avskrivningar 4159 Övriga verksamhetskostnader Kontoplan 2019. 1030 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde S1030 1227 Möbler och inredning, årets avskrivningar och nedskrivningar S1217 12279 Möbler och inredning, triggerkonto, årets avskrivningar och nedskrivningar S1216 Kontoplan Förutsättningar Räknare Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på. Kontoplan 2015 Ekonomienheten Sid 7-76 Inledning Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del i den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyr-ningsverket (ESV).

Hyresrätten till en lokal representerar ofta ett bestående värde som näringsidkaren är beredd att betala för, t.ex. en centralt belägen lokal. Detsamma gäller värdet av de rättigheter som följer med ett arrendekontrakt. Om företaget betalat för hyresrätten i samband med övertagandet ska hyresrätten tas upp i balansräkningen som en immateriell anläggningstillgång om den har Under år 20X1 är det 200 000-100 000 = 100 000 kr i skillnad mellan de bokföringsmässiga och de skattemässiga avskrivningarna. På dessa 100 000 kr beräknas en uppskjuten skatt med 21,4%. Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr.
True crime podcast svenska

neurotiska karaktären
lattjo lajban loggo
ankarmon restaurang
sollentuna org nr
beröring på engelska
mq i konkurs

kontoplan kommuner samkommuner - AWS

•Etter 5 år er samlet avskrivning 269 000 •+ rente 3% av lån 300 i 5 år 23 000 •Sum kostnadsføring 292 000 … En planenlig avskrivning på en anläggningstillgång bokförs som en reducering av värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78. En skattemässig över- eller underavskrivning bokförs som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 och som en bokslutsdisposition i kontogrupp 88. 78 Avskrivningar enligt plan. 7810: Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar: 7811: Avskrivningar på balanserade utgifter: 7812: Avskrivningar på koncessioner m.m. 7813: Avskrivningar på patent: 7814: Avskrivningar på licenser: 7815: Avskrivningar på varumärken: 7816: Avskrivningar på hyresrätter: 7817: Avskrivningar på goodwill: 7819 kontoplan; periodisering ö v n i n g s u p p g i f t e r - a v s k r i v n i n g a r: Du ska inte behöva lära dig alla konton utantill.


Tom cache firefox
tre företag

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll - Laget.se

Avskrivningarna bokförs på konton i kontogrupp 69. Konto. Benämning. D/K. 69xx. Avskrivningar och nedskrivningar. Debet.