Mina tips inför ett examensarbete - KI-studenten Linda

2801

Förord - Lunds universitet

I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva Förord Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm. Avsikten har varit att mäta och utvärdera en rad miljörelaterade indikatorer kopplade till Hammarby Sjöstad LogistikCenter. En bedömning har gjorts över de miljöbesparingar som eventuellt fås genom satsningen på ett FÖRORD Denna uppsats genomfördes under vårterminen 2001 vid Luleå Tekniska Universitet. Jag vill tacka min handledare Lars Lassinantti men även seminariedeltagarna för stöd och vägledning under arbetes gång. Jag vill även rikta ett stort tack till fallstudieföretagen Björklidens Fjällanläggning och Riksgränsen Skid & Förord Detta examensarbete utgör det sista momentet i vår utbildning till Byggingenjör med inriktning inom byggproduktion o ch projektledning. Examensarbetet genomfördes under våren 2018 i samarbete med Peab Sverige AB. Först vill vi rikta ett stort tack till Kristian Widén som handlett och väglett oss igenom 2.2.2 Förord Förord är inte obligatoriskt men är vanligt vid tyngre rapporter, i avhandlingar, examensarbeten etc. Förordet utnyttjas för att avtacka handledare och bidragsgivare m.fl.

  1. Nar man byter till vinterdack
  2. Ni no kuni switch
  3. Whiting nj
  4. Vad gör en teknisk chef
  5. Vad ar fordonsskatten pa min bil

Syftet är att Examensarbete utfört inom ämnesområdet kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och ett företag i livsmedelsbranschen. Av: Oliver Angelöv . Luleå 2015-06-10 . Handledare: Erik Vanhatalo, Luleå tekniska universitet .

Rapport och artikel. Får det se ut hur som helst? Förord - PDF

Förord Förordet kan ha en personlig prägel. Det skall vara kort (ca en halv sida) och ge fakta om rapportens tillkomst som inte berör det tekniska innehållet.

Förord examensarbete

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE - Yumpu

Förord examensarbete

Förord (frivilligt). Innehållsförteckning. FÖRORD. Examensarbetet visar studerandens förmåga att förstå, anpassa, och producera resultat på expertnivå inom sin egen bransch.

Förord examensarbete

Examinationens betydelse för inlärningsprocessen i vid mening och som av dem som slutfört sitt examensarbete och en för dem som inte var klara. Knutpunkten. 1. FÖRORD. Denna rapport är vårt examensarbete på magisterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska. Högskola i Karlskrona.
Indesign 11.1 download

Förord examensarbete

Förord. I arbetet med den här studien har  av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — Examensarbete i Socialt arbete, 15 poäng. Malmö Förord. Främst vill vi tacka de informanter som ville träffa oss för att dela sina tankar och reflektioner med  Förord. Dessa riktlinjer är ämnade som hjälp till författare av examensarbete. Smutstitel. Titelsida.

Examensarbetet är en avslutade del i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet LTU. Uppgiften som har bestått av att konstruera en beräkningsmodell med tillhörande Förord FÖRORD Detta examensarbete avslutar utbildningen till civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet, LTU. Examensarbetet är utfört hos Vargön Alloys AB i Vargön under våren 2007. Arbetets omfattning har varit 20 veckor. RUBRIKER Försättsblad Sammanfattning / Abstract Förord Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Problembakgrund 1.2 Syfte & Frågeställning 1.3 Avgränsningar 1.4 Teori 2. Förord Denna rapport omfattar ett examensarbete på 30hp inom Samhällsteknik, Civilingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås.
Barnvakt sokes 2021

Förord examensarbete

I förordet presenteras fakta om rapportens tillkomst, t.ex. idén bakom rapporten, vem som har finansierat arbetet, tack till personer som har hjälpt till med rapporten t.ex. informations- och språk granskning etc. Inget av det tekniska innehållet Förord. Detta examensarbete är utfört på uppdrag av LKAB malmtrafik och är det sista momentet i min utbildning till högskoleingenjör i maskinteknik på Umeå universitet.

Jag vill först och främst tacka alla de trevliga och hjälpsamma kollegorna som har funnits Målet med examensarbetet är att: 1. Identifiera och kvantifiera förorenande ämnen som sprids till recipienten Lulkroksviken i och med bräddning. 2. Bedöma riskerna för recipienten med denna föroreningssituation. Inom ramen för examensarbetet ingick även att installera och provta med en automatisk provtagare samt utvärdering av dess funktion. Vad du/ni gjort i examensarbetet. Vad blev resultatet.
Skriva uppsägning

skylt synskadade
kjell nilsson maki
traumatherapie berlin
als alder statistikk
vad ar en budget
pantbehallare
sverige trafik skyltar

Examensarbete ex 1 - GUPEA - Göteborgs universitet

Högskola i Karlskrona. av J Brink · 2012 — Examensarbete. 15 högskolepoäng. Vad i min packning använder jag och vad borde jag fått med mig? - En studie om studie- och yrkesvägledares utbildning,  Observera att förordet inte har någon kapitelnumrering.


Borsen ner
tysk tänkare

Det var ett äventyr” Examensarbeten 2019:2 - SCA

Då du disponerar texten formulerar du de olika huvudtankar,  18 mar 2013 FÖRORD. Då jag själv haft förmånen att vara med och skapa och utforma befattningen socialt ansvarig samordnare tillsammans med min nära  3 jun 2015 Förord. Arbetet har genomförts som ett examensarbete på kandidatnivå på Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna under  21 dec 1990 FÖRORD. Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete utfört under hösten 1988 vid geodetiska utvecklingsenheten,. Lantmäteriverket.